امروز چهارشنبه, 03 بهمن 1397 - Wed 01 23 2019

منو

دکتر رضایی در مراسم اختتامیه هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان: این نمایشگاه وصنعت ساختمان باید دو مسیر را طی کند/بیش از ۴۰ هزارهکتاربافت ناکارآمد شهری در کشور وجود دارد

  • نوشته شده توسط مدیر ارشد
  • دسته: جلسات
  • بازدید: 62

رئیس کمیسیون عمران مجلس،گفت: این نمایشگاه و صنعت ساختمان باید دومسیر را طی کند و اگرمی خواهیم این صنعت فعال باشد باید مسکن ازرکود خارج شود وصادرات خدمات فنی و مهندسی نیز رونق بگیرد.

 به گزارش روابط عمومی دفترنماینده مردم جهرم درمجلس شورای اسلامی، محمد رضا رضایی در مراسم اختتامیه این نمایشگاه با بیان اینکه بحث ساختمان در دولت و مجلس در اولویت قرار دارد گفت: این نمایشگاه و صنعت ساختمان باید دو مسیر را طی کند و اگر می خواهیم این صنعت فعال باشد باید مسکن از رکود خارج شود و صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز رونق بگیرد.

رییس کمیسیون عمران مجلس اظهارداشت: طبق آخرین آمار سال ۹۵، در شرایط فعلی ما بیش از ۳میلیون واحدساختمانی در کشور کمبود داریم. با این حال، عنوان می شود بیش از ۲ میلیون واحدخالی نیز وجود دارد که بیش از ۵۰۰ هزار آن در تهران است.

وی ادامه داد: بیش از ۵۰۰ هزار مهندس ساختمان از طریق تولید مسکن امرار معاش می کنند و عمده درآمدشهرداری ها نیزبه مسکن وابسته است و بسیاری ازشهرداری ها برای تامین هزینه های جاری به شهرفروشی رو آورده اند به دلیل رکود در بخش مسکن است.

رضایی خاطرنشان کرد: زلزله اخیر کرمانشاه و بازدیدانجام شده نشان داد که کیفیت مصالح باید مورد توجه قرار گیرد و در کشور برای تولید مصالح ظرفیت های فراوانی وجود داردولی به دلیل اینکه استانداردها در این بخش رعایت نمی شود، سالیانه به بافت های فرسوده کشورافزوده می شود و امروزبیش از ۱۹ میلیون نفر در بافت های ناکارآمد زندگی می کنند.

رییس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: باید به سمت استاندارد سازی برویم ولی مشکل این است که واحدهای استاندارد و غیراستاندارد قابلیت رقابت با هم راندارند چون هزینه های تولید متفاوت است. بحثی را در مجلس دنبال می کنیم که موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی است که نزدیک به ۳۸میلیارد دلار ظرفیت صادرات در این بخش وجود دارد ولی امروز نزدیک به ۳ میلیارد دلار ظرفیت سازی شده است.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون رضایی افزود: خیلی از کشورهای همسایه ایران این ظرفیت را دارند که تولیدات ایرانی در آن کشورها مورد استفاده قرار گیرد ولی زمینه آن فراهم نشده است. این مسدله باعث طرح دیپلماسی اقتصادی در مجلس شد و امروز یکی از مطالبات جدی مجلس در انتخاب وزیر خارجه این بود که سفرا فهم و دانش اقتصادی داشته باشند.