امروز چهارشنبه, 03 بهمن 1397 - Wed 01 23 2019

منو

مجمع نمایندگان برای معرفی استاندار جدید به اجماع نرسیده است/ از طرف برخی نماینده ها افرادی به وزیر کشور معرفی شده/ مجددا کاندیدای انتخابات مجلس از حوزه جهرم خواهم شد

  • نوشته شده توسط خبرنگار
  • دسته: رسانه
  • بازدید: 39

نماینده مردم جهرم در مجلس گفت:مجمع نمایندگان استان فارس هنوز درمورد گزینه ای برای استانداری فارس با هیئت دولت و وزیر کشور صحبت نکرده است.

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده مردم جهرم درمجلس شورای اسلامی، محمدرضا رضایی،نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی درگفتگوی با خبرنگار شیرازه درمورد وضعیت استاندار آینده فارس گفت: هنوز هیچ چیز مشخص نیست ومنتظر هستیم که هیئت دولت درخصوص استاندار آینده فارس تصمیم گیری کرده و استاندارآینده رامعرفی نمایند.

وی درخصوص نظرات مجمع نمایندگان استان فارس ومعرفی گزینه های استانداری به وزیر کشور و هیئت دولت خاطر نشان کرد:در دور قبل مجمع نمایندگان استان فارس ورود کرده ونظرات خود رابه هیئت دولت گفتند اما درنهایت هیئت دولت فرد مورد نظرخود را به کرسی استانداری فارس منصوب کرد.

رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی ادامه داد:مجمع نمایندگان استان فارس هنوز درمورد گزینه ای برای استانداری فارس باهیئت دولت و وزیر کشور صحبت نکرده است.

وی علیرغم صحبت هایی پیرامون معرفی چندگزینه ازسوی مجمع نمایندگان استان فارس به وزیر کشور و هیئت دولت برای تصدی استانداری فارس اذعان داشت:به صورت مجمع نمایندگان ونظرجمیع نمایندگان استان فارس درمجلس شورای اسلامی هیچ گزینه ای به وزارت کشور و هیئت دولت تاکنون معرفی نشده است.

رضایی درمورد علت عدم معرفی گزینه ای از سوی مجمع نمایندگان استان فارس به وزارت کشور متذکر شد: نظرات افراد متفاوت بود و همه نمایندگان بر روی یک گزینه به اجماع نرسیدند پس درنتیجه گزینه ای نیز به وزارت کشور وهیئت دولت معرفی نشده است.

وی ازمعرفی افرادی ازسوی نمایندگان به صورت تکی ویاچند نفره خبر داد و عنوان کرد:گزینه هایی برای استانداری فارس به وزیر کشور از سوی نمایندگان به صورت تکی و یا چند نفره معرفی شده امانظر تمامی نمایندگان نبوده است.

به گزارش شیرازه، پس از ابلاغ و اعمال قانون منع به کارگیری بازنشستگان، استاندار سابق فارس به ناچار مجبور به ترک صندلی خود شد و از آن زمان تاکنون استان بزرگ و پهناور فارس باسرپرست اداره می شود.

وی ازکاندیداتوری مجدد خود در حوزه انتخابیه جهرم خبر داد و گفت: سال آینده نیز ازحوزه انتخابیه جهرم برای حضور در مجلس شورای اسلامی کاندیدا خواهم شد واگر لطف مردم همراه من باشد، مجدد به عنوان نماینده این منطقه راهی مجلس شورای اسلامی خواهم شد.